Tallinna vesilennukite angaarid ehitati 1916-1917. a taani firma Christiani & Nielseni poolt Peeter Suure Merekindluse osana, kuid jäid Esimese maailmasõja tõttu lõpetamata. Ilmselt maailma esimesed omasugused suuremahulised angaarid koosnevad põhiosas kolmest koorikbetoonvõlvist suurusega 50 x 100 meetrit. Angaarid on pikemat aega olnud keelutsooniks, vahetanud mitmeid omanikke ja on nüüd Eesti Meremuuseumi osa. Angaarid on avatud, tühjad ja kajavad. Projekt Unison salvestas 1. augustil 2007 vesilennukite angaarides heliperformance'i, et katsetada angaaridele iseloomulikku ruumikaja erinevate naturaalsete heliallikate- ja muusikainstrumentidega. Kuna angaarid on avatud konstruktsiooniga, siis 'lekivad' nende sisemusse ka väljas kuuldavad helid ning ehitises keerutab pidevalt tuul. Salvestatud improvisatsiooni ei ole järeltöödeldud s.h. kompresseeritud ning salvestisel on püütud järgida selle toimumisloogikat.

The seaplane hangars in Tallinn were constructed in 1916-1917 as part of the sea defences by a Danish company Christiani & Nielsen, but were left unfinished because of the oncoming world war. Probably the first large scale concrete hangars of a kind, they consist of three main vaults with a size of 50 x 100 meters. The hangars have been off limits to general public and have a history of being passed from one owner to another. At present they are a part of Estonian Maritime Museum - an open, large scale architectural object that reverberates with sound. Project Unison recorded a sound performance on August 1, 2007. in the seaplane hangar to experiment and experience the site-specific sound with natural instruments and sound objects. Since the hangars have an open structure, sounds from the outside environment amd wind 'leak' constantly in. The recorded improvisation has not been postprocessed / compressed in an effort to preserve the sound and logic of the event.

 

 

PROJEKT UNISON "ÕHK / AIR"
MKDKCD0020

1: Keeris / Swirl

2: Niiskus / Humidity

3: Soojad massid / Warm Masses

4: Tuul / Wind

5: Rõhk / Pressure


salvestus / recording: Heikki Tikas
lõige / cut: Raul Keller
mastering: Kaur Faltis
kujundus / design: Raul Keller

 

osalejad/participants: Pearu Helenurm, Kristjan Jõemägi, Arno Kalbus, Raul Keller, Taavi Kerikmäe, Kalle Klein, Raivo Prooso, Peeter Salmela, Astra Sauga, Marili Sokk, Heikki Tikas, Tarvo-Kaspar Toome, Hello Upan

Projekt Unison kaardistab inimeste helilist kommunikatsiooni kohaspetsiifilises või kontseptuaalses raamistikus, kasutades meetodina improvisatsiooni. Käesolev CD on heliline dokumentatsioon.

Project Unison explores human sonic communication in a site-specific or conceptual framework through improvisation. This CD is sound documentation.


Lisainfo / More information: www.hot.ee/jamjam, raul@mkdk.org
©2008 MKDK Records. Kõik õigused kaitstud. All rights reserved. Kirjavead lubatud. Syntax errors permitted.